MONET Prievidza: dodatočná tepelná izolácia budov, obytných i priemyselných sa vďaka neustálemu rastu cien palív a tlaku ekológov o ich čoraz menšiu spotrebu stáva jednou z veľmi dôležitých častí moderného stavebníctva. Z tohto dôvodu je potrebné využiť všetky možnosti, ktoré má dnešná technológia k dispozícii na zníženie prevádzkových nákladov a zlepšenie parametrov, jestvujúcich alebo nových stavieb. Jednou z veľmi účinných a reálne dostupných možností je práve tepelná izolácia obvodových plášťov. Nejaký čas sa pre zlepšenie tepelnoizolačných vlastností používali sendvičové konštrukcie - izolácie vo vnútri zdvojeného muriva. Tieto systémy, okrem toho, že boli veľmi prácne a drahé, neriešili dostatočne problém tepelnej izolácie, pretože museli byť nevyhnutne z konštrukčného hľadiska prerušované, a tak strácali značnú časť dosiahnuteľných parametrov. Zámerom každého vonkajšieho zatepľovania obvodových plášťov budov je vytvoriť jednoliaty tepelnoizolačný systém bez tepelných mostov.
Prednosti, rovnako ako úspory ktoré prinášajú takéto postupy sú nevyčísliteľné:

        obr.1 - pred zateplením : obr.2 - po zateplení :

 

Tepelná pohoda - Dôležitým kritériom pre príjemný pocit tepelnej pohody je teplota a vlhkosť ovzdušia v miestnosti. Pritom platí: čím vyššia je teplota povrchu steny zvnútra, tým je príjemnejšia klíma v miestnosti. Domy postavené do roku 1964 chránia svojich obyvateľov iba na 25 až 50 percent. Ploché strechy sú z tohto hľadiska najhorším riešením, pretože voda na streche ruší účinok aj malej izolácie. Mladšie domy by mohli byť úspornejšie z hľadiska spotreby energie, pravda, keby stavebníci a projektanti mali záujem využívať moderné materiály a nové stavebné technológie. Sú normy, podľa ktorých sa vypočítava spotreba energie na vykurovanie (lepšie povedané, tepelné straty budov pri vykurovaní ústredným kúrením) pri použití konkrétnych stavebných materiálov a stavebných technológií. Majú však iba odporúčací, nie záväzný charakter. (Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky dodržiavanie spomínaných ukazovateľov kontroluje iba pri poskytovaní štátnej podpory či dotácie na dodatočné zateplenie bytového alebo rodinného domu.) V takom prípade sa môžu na zateplenie použiť len certifikované systémy zateplenia, ktoré zbytočne neplytvajú energiou na vykurovanie stavby. Tepelno-technické vlastnosti sú na stavebných materiáloch vyznačené, teda pre každého prístupné. Žiaľ, stavebník, ktorý nežiada o štátnu finančnú pomoc, môže postaviť, alebo na zateplenie použiť aj materiály, ktoré nezamedzujú plytvanie energiou. Ostáva teda na ňom, či si postaví (zrekonštruuje) bývanie s dobrými alebo horšími tepelno-technickými vlastnosťami a či prevádzka stavby bude lacnejšia, úspornejšia a ekologickejšia. Podľa sledovania tepelných únikov v rodinných domoch sa až  32% tepelných strát prejavuje na kúrení (zmena rôznych druhov energie na tepelnú, nedokonalé spálenie, únik cez komín, nízka účinnosť tepelných zdrojov), 20% tvorí únik cez sklá okien, 8% cez škáry, 6% do neohrievaných miestností (pivnice, komory) a 18 % tepla unikne cez vonkajšie steny domu. Tieto prestupy tepla sa dajú jednoducho vidieť pomocou bezkontaktných termografických fotografií snímajúcich tepelnú energiu vo viditeľnom spektre infračerveného žiarenia. Stavebné časti objektu vykazujúce vyššiu teplotu (horšie izolujú), sú zachytené svetlejšie (viď obr).

   

          

 

Najúčinnejšie je komplexné zateplenie budovy, pri ktorom riešime nielen obvodové steny, ale aj strechu a okná. Pravda, aj pri nich treba myslieť na pravidelné odvetrávanie miestností, keďže pri moderných oknách odpadá vetranie cez obvyklé netesnenie a škáry okolo okien a spojov panelov. Ak by sa na vetranie zabudlo, alebo pri zateplení nesprávne určilo, nastala by kondenzácia vlhkosti v miestnosti, ktorá môže spôsobiť pleseň na stenách. Viac o poruchách zatepľovacích systémov kliknite sem

 

ZATEPLENIE = ideálne riešenie, ako dosiahnuť v dome príjemnú klímu a zároveň ušetriť energiu na vykurovanie. Váš dom by mal poskytovať celej rodine pohodu, príjemné bývanie a vysokú kvalitu života. Podstatným kritériom pre tepelnú pohodu v obytnom priestore je teplota a vlhkosť vnútorného vzduchu. Vlhkosť vnútorného vzduchu by mala byť v ideálnom prípade 40 až 60 %, teplota vnútorného vzduchu by sa mala pohybovať v rozpätí od 19do 22 stupňov. Veľký význam majú aj tepelné steny: Čím vyššia je teplota povrchu steny, tým príjemnejšia je klíma v miestnosti. Rozdiel medzi teplotou vzduchu a teploty povrchu steny by nemala byť vyššia ako 2 až 3 stupne.

Pri vyššej teplote povrchu steny môže byť teplota vzduchu v miestnosti o niečo nižšia a človek sa napriek tomu cíti príjemné. Masívna konštrukcia obvodnej steny z prírodných materiálov, ako napr. tehla zabezpečí teplotnú stabilitu a tepelnú akumuláciu, ako aj ochranu Vášho domu pred hlukom a požiarom. Kontaktný zatepľovací  systém ochráni obvodné steny pred chladom a postará sa o príjemnú vnútornú klímu.

Kontaktný zatepľovací systém  harmonicky spolupôsobí s obvodovou stenou a spája prirodzený pocit pri bývaní s uvedomelým zaobchádzaním s energoiu. Je úplne jedno, či Váš dom ešte len plánujete alebo či chcete dať Vášmu domovu novú tvár.

Vysoko paropriepustný kontaktný zatepľovacie  systémy Vám umožnia stavať, zatepľovať alebo sanovať bez kompromisov. Ušetríte čas a peniaze  pri výstavbe i náklady na vykurovanie na celý život. Denne prechádza obvodovou stenou z interiéru do exteriéru až približne 10L vodnej pary na domácnosť.

Tento jav  neobmedzia ani prepracované zatepľovacie systémy ktorých izolanty majú faktor difúzneho odporu u=10 rovnako ako napr. tehlové murivo.

 

Riešenie fasády

Použitie zatepľovacieho systému nekladie architektonickému stráveniu fasády nijaké medze. Rekonštrukcia fasády podľa jej pôvodného riešenia alebo jej celkom nové strávenie – k dispozícií je už bohatý sortiment fasádnych profilov, ako aj povrchová úprava v rôznych štruktúrach , v širokej palete farebných odtieňov. Najvyšší štandard ochrany fasády  ponúkajú „samočistiace“ fasádne omietky.

 

ZATEPĽOVANIE - ako nenaletieť....  

Zatepľovanie je náročná a vysoko - špecializovaná práca, neoplatí sa na nej šetriť. Jeho kvalita závisí od správne zvoleného zatepľovacieho systému, výberu všetkých materiálov a komponentov, ale aj od presných výpočtov urobených na konkrétnej stavbe a kvalitného projektu. Pre orientačné výpočty zostavenia výberu vhodného kontaktného (sendvičového)  zateplenia slúži prevodná tabuľka súčiniteľa prestupu tepla U (podľa normy STN 7305 40-2 ktorá určuje podmienky pre zateplenia obvodových plášťov budov). Naša firma Vám ponúka profesionálny výber správneho  druhu a návrh optimálnej hrúbky izolačného materiálu podľa jestvujúcej konštrukcie, prípadne si môžete sami vypočítať minimálne požadovanú hrúbku izolačného materiálu podľa nasledovných tabuliek - č.1 pre izoláciu z expandovaného polystyrénu (EPS), č.2 pre izoláciu z minerálnych vlákien/vlny (MW):

č.1:

Materiál

Súčiniteľ teplotnej vodivosti l (W/mK)

Hrúbka konštrukcie (cm)

Súčiniteľ prestupu tepla U (W/m2K)

Polystyrén (mm)

40

50

60

80

100

120

Plná tehla

0,8

30

2,67

0,78

0,66

0,58

0,46

0,38

0,32

0,8

45

1,78

0,68

0,59

0,52

0,42

0,35

0,30

Jednoduchý betón

1,3

15

8,67

0,98

0,80

0,68

0,52

0,42

0,35

1,3

30

4,33

0,88

0,73

0,63

0,49

0,40

0,34

Železobetón

1,58

15

10,53

1,00

0,81

0,69

0,52

0,42

0,35

1,58

30

5,27

0,91

0,75

0,64

0,50

0,41

0,34

Škvárobetónové tvárnice

0,74

30

2,47

0,76

0,65

0,57

0,45

0,37

0,32

0,74

43

1,72

0,67

0,58

0,51

0,42

0,35

0,30

Pórobetónové tvárnice

0,15

24

0,63

0,40

0,37

0,34

0,29

0,26

0,23

0,15

44

0,34

0,26

0,25

0,23

0,21

0,19

0,18

Tehla CDm

0,69

24

2,88

0,80

0,67

0,58

0,46

0,38

0,33

0,69

36,5

1,89

0,70

0,60

0,53

0,43

0,36

0,31

Tvárnica CD Týn

0,5

29

1,72

0,67

0,58

0,51

0,42

0,35

0,30

0,5

36,5

1,37

0,61

0,54

0,48

0,39

0,33

0,29

Tehlové termické bloky murované na maltu

0,172

24

0,72

0,43

0,39

0,36

0,31

0,27

0,24

0,172

36,5

0,47

0,33

0,31

0,29

0,25

0,23

0,21

0,172

44

0,39

0,29

0,27

0,25

0,23

0,21

0,19

 

č.2:

 

 

- Pre stavby v relatívne dobrom stave je vhodný zatepľovací systém z polystyrénu expandovaného (PSE-SF), nobasilu. Pre povrchy s vyššou mierou namáhania (pôsobiaca vlhkosť, sokle ...) odporúčame použiť dosky z extrudovaného polystyrénu (XPS-SF) so zníženou nasiakavosťou.

- Starým, poškodeným a veľmi vlhkým múrom viac vyhovuje zatepľovací systém s využitím minerálnych vlákien, prípadne polystyrénu s dierkami, alebo viazanej trstiny ktoré viac prepúšťajú vlhkosť, aj keď sú finančne nákladnejšie.

Na zatepľovacie práce je vhodné najmä jarné a jesenné obdobie, keď slnko nehreje veľmi prudko. Skôr ako sa do akcie pustíme, najlepšie je ak sa poradíme s odborníkom. Zváži potreby konkrétnej stavby, vypočíta hrúbku materiálu na zateplenie (podľa uvedenej tabuľky), zistí nároky stavby na odvetrávanie, aby použitím nevhodných materiálov nedochádzalo napríklad k dodatočnému vlhnutiu budovy alebo iným nedostatkom. Na základe odporúčaní a aj vlastných finančných možností, si zákazník môže vybrať primeraný zatepľovací systém. Mal by pri tom dbať i na kvalitnú realizáciu. Pretože iba na zatepľovací systém, pri ktorom boli dodržané všetky náležitosti, platí záručná doba dodávateľa (túto poskytujú aj špecializované predajne na uvedené materiály, nie však na ich nesprávnu kombináciu alebo aplikáciu).

 

Nakoľko je zatepľovanie budov žiadaným produktom poskytuje na našom trhu tieto služby veľa skúsených i menej skúsených organizácií ktorým ide len o vytvorenie zisku. Jednou z možností orientácie medzi nimi je tiež to, či majú licenciu od Technického a skúšobného ústavu v stavebníctve, prípadne osvedčenie výrobcu zatepľovacieho systému, alebo jednoducho na základe overených referencií a odporúčaní.

 

Zatepľovanie nie je módnou záležitosťou, ale krok k zdravému bývaniu a k šetreniu energií

 

PROFIL KONTAKTÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU 

Tento kompaktný tepelnoizolačný systém aplikovaný zvonka konštrukcie je trvalý, tvarovo stály, brániaci pohybom a následne vzniku škôd v dôsledku tepelného namáhania konštrukcií. Zabráni vzniku škôd v dôsledku poklesu teploty muriva pod rosný bod, avšak nebráni procesu difúzie vodnej pary smerom von z konštrukcie. Navyše vytvorí bezpečný nepremokavý plášť zateplenej konštrukcie. Nezanedbateľná je určite aj ľahká aplikácia a možnosť použitia i na jestvujúcich starších budovách.

 

 

 

 

Zatepľovací systém tohoto typu môže byť použitý na akýkoľvek typ podkladu a pre akýkoľvek typ budovy, či už občianskej alebo priemyselnej výstavby. Bez problémov ho možno použiť aj na zateplenie stropov, špaliet okien, prefabrikovaných konštrukcií betónových síl, a podobne …..

Variabilita systému splní aj náročné požiadavky architektov. Použitie materiálov v dodávanom zatepľovacom systéme záleží na požiadavkách kladených na výsledné konečné vlastnosti systému ktoré úmerne súvisia s množstvom prostriedkov potrebných na jeho jednotlivé časti.

Zloženie zatepľovacieho systému MONET, pre KVK-LAMBDA+:                             

/A/ LEPIACI MAGNUM KLEBER: disperzné lepidlo pre bodové alebo hrebeňové prichytenie/lepenie polystyrénových panelov k podkladu (panel, betón, tvárnice, staré nátery či omietky). KVK-LAMBDA+

/B1/ POLYSTYRÉNOVÝ PANEL: polystyrénové platne FASÁDNE sú výrobkom z NITRY, samozhášavé, s retardérom horenia, dodávané v rôznych hrúbkach podľa požiadavky. V prípade požiadavky pošleme certifikát alebo odkážeme priamo na výrobcu požadovaného panelu. Najnovší trend vo vývoji izolačných materiálov ukazuje významný posun v nano-technológiách ktoré majú oveľa lepšie účinky ako doteraz požívaný polystyrén. Na grafe je znázornený priebeh tepelnej vodivosti pri použití štandardných fasádnych platní a pri použití grafitových panelov.

                      

/B2/ MINERÁLNA VLNA - NOBASIL: izolačné platne FASÁDNE sú výrobkom z IZOMAT-u Nová Baňa, nehorľavé, dodávané v rôznych hrúbkach podľa požiadavky.

/C + E/ Lepiaca stierka KLEBERSPACHTEL: špeciálne vláčne práškové adhezívum na báze polymérov s dostatočnými elastickými vlastnosťami, po zmiešaní s vodou pripravené pre príchytnú, fixačnú vrstvu na osadenie sieťoviny. Aplikuje sa ako bežná stierka. Na túto sa potom nanáša prvá penetračná vrstva fixačného prostriedku obvykle už tónovaného do konečného farebného prevedenia omietky. Túto stierku je možné použiť aj na lepenie aj na armovanie v obidvoch systémoch kontaktných zateplení - s NOBASIL-om aj PSE-SF . KVK-LAMBDA+

/D/ Armovacia sieťovina zo sklenného vlákna: vyrobená z materiálu odolného proti plesniam, alkáliám. Má za účel zamedziť prípadným pohybom spôsobeným zmenami teploty, či erózii starých pôvodných podkladov. Táto sa vtláča a usadzuje do lepiacej stierky.


/F/
Povrchová úprava tenkovrstvovou omietkou: vrstva finálnej úpravy na báze silikónových, silikátových, alebo akrylátových živíc, z kremeňa a pigmentov. Najvhodnejším materiálom z našej širokej ponuky, pre tento účel sú tenkovrstvové plastické omietky ACRILASTICO, ARTESILICO, alebo omietky talianskeho výrobcu stavebných materiálov a omietok ARD  typu ARDFLEX ACRILICO, LITOFLEX, SPACHTEL ACRILICO. Sú plastovej (akrylátovej), silikátovej alebo silikónovej konzistencie (či najnovšie akryl-silikónovej) napríklad ARTESILICO, pripravené pre okamžité použitie v širokej škále odtieňov podľa vlastného výberu. Všetky dodávame s efektom škrabanej, ryhovanej omietky, prípadne rovnorodej jemnozrnnej štruktúry. Svojimi vlastnosťami sú popri farebnom stvárnení fasádnych plôch schopné zabezpečiť taký stupeň ochrany povrchu ako žiaden iný materiál. Sú pružné, pevné, odolné voči poveternostným vplyvom, výfukovým plynom, mrazu, ťažko horľavé a ľahko umývateľné. Samozrejme, že sú použiteľné nielen pre zatepľovací systém, ale pre všetky pevné, suché podklady bez trhlín, prachu a oddeliteľných častíc. Niektoré z uvedených materiálov umožňujú do určitej miery aj prenášať pohyby a praskliny podkladov pri pohyboch spojených s nerovnomernou tepelnou rozťažnosťou materiálov. Ak neviete pre aký druh tenkovrstvovej omietky je vhodný práve na ten Váš dom, naši odborní pracovníci Vám poradia ...

Technické vlastnosti certifikovaného zatepľovacieho systému s polystyrénom:

 

1.      Spracovateľnosť:
Ľahká aplikácia a výborná spracovateľnosť komponentov robia zo zateplenia jeden z najlepších vonkajších systémov.

2.      Absorbcia vody:
Nezávislá od všetkého, nižšia ako 0,05% objemu.

3.      Odolnosť voči nárazu:
Pre odolnosť použitých materiálov dobre odoláva aj silným náhodným úderom.

4.      Pevnosť v ťahu:
Praskliny v expandovaných doskách vznikajú až pri ťažnej sile 8000 kg/m2

5.      Rozmerová stálosť:
Dilatačný koeficient sa mení od 0,05 do max. 0,07 mm pre bežný meter a oC. Použitý polystyrén PLASTIKA od Nitrianskeho výrobcu

6.      Časová stálosť:
Použitý výrobok je podľa odporúčania stály proti rozkladu a stárnutiu.

7.      Tepelná odolnosť:
Perfektne termostabilný do 80oC, môže sa udržať stály po krátky čas, nevystavený mechanickému nastaveniu do 100oC

8.      Zvukové vlastnosti:
Podstatné zníženie hluku.

9.      Paropriepustnosť:
Umožňuje difúzne procesy vodnej pary zvnútra von, súčasne je vodoodpudivý.

10.  Odolnosť voči ohňu:
Súbor je vždy samozhášavý /STN 73

 

 

 

PONÚKAME VÁM NOVINKU NA NAŠOM TRHU !!!

MONET Prievidza - certifikovaný realizátor zatepľovacieho systému.

Výslednú cenu celého zatepľovacieho systému ako celku dopĺňa množstvo a náročnosť zakončení a požadovaných doplnkových profilov (napr. dĺžka soklových zakladacích líšt, rohových profilov s integrovanou sieťovinou, odkvapových líšt, oblúkov, skrutiek a klincov....) a sýtosť farebného odtieňa omietky. 

NEZÁVAZNÁ PONUKA: * Pre inú povrchovú úpravu – štruktúru, odtieň ...,  Vám vytvoríme predbežný rozpočet. Stačí ak nám zašlete m2 - vašej zateplovanej fasády, bm - soklovej lišty (obvodu), bm - všetkých rohov, odtieň a zrnitosť povrchovej úpravy, číslo Vášho faxu (príp. e-mail)

TU NÁJDETE ORIENTAČNÝ VÝPOČET CENY REALIZÁCIE ZATEPLENIA

TELEFÓN/FAX:  046-5406100  GSM: 0918-148-007 e-mail: monet@monetcolor.sk 

 základný cenník vybraných komponentov systému

žiadajte aktuálne ceny monet@monetcolor.sk  tel:0918 148 007

popis k výrobku

základná cena / MJ

výťažnosť

 

 

 

 

MAGNUM kleber – lepiaca stierka pre uchytenie

 

/ 25kg

3kg / m2

SUPER kleber – kleber armovacia stierka

 

/ 25kg

4,1kg / m2

(cert. A2.4/01/0392/1/C/C04)

 

 

 

 

 

 

 

Izolačné dosky z minerálnej vlny ROCKWOOL / ISOVER      
FKD-30mm doska   / m2 2ks / m2
FKD-50mm doska   / m2 2ks / m2
FKD-80mm doska   / m2 2ks / m2
FKL-50mm lamela   / m2 2ks / m2
FRE-40mm lamela   / m2 2ks / m2
         

 

Izolačné dosky z penového polystyrénu PSE-SF (Nitra)

 

 

 

(cert. 2106A/03/0456/1/C/C04)

  10mm

 

/ m2

2ks / m2

 

  20mm

 

/ m2

2ks / m2

 

  30mm

 

/ m2

2ks / m2

 

  40mm

 

/ m2

2ks / m2

 

  50mm

 

/ m2

2ks / m2

 

 

  70mm

 

/ m2

2ks / m2

 

  80mm

 

/ m2

2ks / m2

 

100mm

 

/ m2

2ks / m2

 

120mm

 

/ m2

2ks / m2

 

 

 

 

Fasádna sklotextilná armovacia mriežka ASGLATEX / WALMESH

 

 

 

(cert. C04/02/0072/3927T/CT)

145 gr / m2

 

/ m2

 bal

 

165 gr / m2

 

/ m2

 bal

 

 

 

 

Rozperné hmoždinky (kotvy) s hrotom z polypropylénu

 

 

 min. 5ks / m2

(cert. A9.6/01/1479/1/C/C04)

LI – 10x090

 

/ ks

min. 5ks / m2

 

LI – 10x110

 

/ ks

min. 5ks / m2

 

LI – 10x140

 

/ ks

min. 5ks / m2

 

LI – 10x180

 

/ ks

min. 5ks / m2

 

LI – 10x200

 

/ ks

min. 5ks / m2

 

 

 

 

 

 

Natĺkacia klincová hmoždinka pre upevňovanie rámov

 

 

 

 

 

SM – 6x60

 

/ ks

cca 2ks / bm

 

SM – 6x80

 

/ ks

cca 2ks / bm

 

 

 

 

Dotláčacie taniere pre upevňovanie izolantov z minerálnej vlny NOBASIL, polystyrénu

 

 

 

 

plastový

TD  -  priemer  60mm

 

/ ks

 skrutk 5mm

 

zinkovaný

KD-1 - priemer 70mm

 

/ ks

skrutk 5mm

 

 

 

 

 

 

Rohový ochranný profil z ľahkého kovu – 25x25/2,5mt

 

/ mt

 

 

 

 

 

Rohový ochranný profil s intergrovanou mriežkou na ochranu a spevnenie hrán

 

 

 

 

AL – 8x12/2,5mt

 

/ mt

 

 

PVC- 8x12/2,5mt

 

/ mt

 

 

 

 

 

 

 

Zakladací soklový profil s okapovým nosom – šírka

 

 

 

 

  30mm / 2,5mt

 

/ mt

 

 

  50mm / 2,5mt

 

/ mt

 

 

  80mm / 2,5mt

 

/ mt

 

 

100mm / 2,5mt

 

/ mt

 

 

Uzatvárací (LAYEROV) profil s okapávacím nosom a integrovanou sieťovinou                 PVC- 8x8/2,5mt

 

/ mt

 

 

Oblúkový PVC profil                          PVC-25x25/3mt

 

/ mt

 

 

 

 

 

 

Dilatačný V“ profil - rohový s pryžovou dilatačnou páskou, s obojstranným uhoľníkom z PVC, 10cm širokou sieťovinou na vytvorenie statickej dilatácie šírky 5 – 25mm na vnútornom nároží

 

/ mt

 

 

 

 

 

 

Dilatačný E“ profil – priamy s pryžovou dilatačnou páskou, obojstranným uhoľníkom z PVC, 10cm sieťovinou, na vytvorenie statickej dilatácie budovy šírky 5 – 25mm v systéme zateplenia

 

/ mt

 

ceny nie sú uvedené .... kontaktujte nás! 

 

zoznam tvorí len stručný výber z dodávaného sortimentu, aktuálne ceny: Mário Drozd 0918148007

 

VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY AKO AJ REALIZAČNÉ POSTUPY SÚ CERTIFIKOVANÉ TaSÚS Bratislava

viac informácií 046-5406100, 0918148007

www.monetcolor.sk