Penetračné nátery

 

 

 

 

 

ARD FIX impregnante acrilico

univerzálny impregnačný a izolačný akrylátový náter pre exteriér a interiér

 

 

 

CHARAKTERISTIKA:

ARD FIX je na báze styrol - akrylátových kopolymérov rozptýlených vo vode, čo dodáva výrobku vysokú odolnosť proti zásaditým látkam vo vode. Minimálna dimenzia častíc v emulzii, ich priemer nie je väčší ako 0,1 micro, umožňuje prenikanie produktu do pórov. Po odparení vody sa vytvorí pevný a odolný film zabraňujúci drobeniu omietky a zvyšuje priľnavosť farieb povrchovej úpravy. ARD-FIX je pre svoje vlastnosti vhodný k použitiu na akýkoľvek savý podklad, kde vytvorí veľmi dobrý podklad náterom na povrchovú úpravu.

 

POUŽITIE:

Vonkajšie a vnútorné omietky ešte nenatierané:

Zistiť, či podklad zrel 28 dní. Dokonale vyčistiť, odstrániť prach a nečistoty. Skontrolovať, či je omietka dokonale suchá a naniesť jednu vrstvu ARD FIX vhodne nariedeného. Po 4 hodinách vyrovnať veľké nerovnosti štukom (stierkou). Po 24 hodinách aplikovať farby alebo omietky konečnej povrchovej úpravy.

Vonkajšie a vnútorné omietky už natierané:

Odstrániť časti zle priliehajúce, prach, nečistotu, v prípade plesní aplikovať ARD SAN. Znovu dokonale očistiť, presvedčiť sa, či je omietka dokonale suchá a spevniť povrch jednou vrstvou ARD FIX vhodne nariedeným. Po 4 hodinách vyštukovať (vyspraviť) veľké nerovnosti, po 24 hodín aplikovať farby alebo omietky konečnej povrchovej úpravy.

 

APLIKÁCIA:

Rozriediť ARD FIX v pomere 1:9 vodou, rozmiešať a nanášať štetkou. Pri nových omietkach sa odporúča riedenie v pomere 1:7 - 8. V prípade, že je povrch málo nasiakavý, rozrieďte ARD FIX o niečo viac 1:9. UPOZORNENIE: Neaplikovať pri teplotách pod + 5°C.  Výrobok skladujte v primeraných teplotách a chráňte pred mrazom. Po aplikácii umyť náradie vodou.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická váha:          1000+- 20 g/l                                                

Výrobca:                      ARD - f.lli raccanello s.p.a., 35129 Padova, ITA

Výdatnosť:                   35 m2/l až 75 m2/l (v závislosti na podklade)

Farba:                          bezfarebný                                                       

Balenie:                       20 lit                         

Záručná doba:             12 mesiacov od dátumu výroby

Cena za balenie:         € 7,10

 

BEZPEČNOSŤ A LIKVIDÁCIA OBALOV:

S-7                               udržujte nádobu tesne uzatvorenú

S-24/25                         zabráňte kontaktu s pokožkou a očami

S-36/37                         pri práci noste vhodný ochranný odev a rukavice

S-47                             udržujte v chlade pri teplote od 5°C do 30°C

Prázdny obal po vyčistení likvidovať ako druhotnú surovinu

 

distribúcia MONET & PARTNER.r.o., www.monetcolor.sk, 046-5406100

výroba a balenie podľa PN 170295, schválené MZ SR č. 2 – 3881/95  UPKM