Fasádne omietky tenkovrstvové

 

 

 ACRILASTICO  -  graniglie di marmo medio y fine

rivestimento murale plastico rustico a base di legante acrilico

fasádna akrylátová omietka vhodná pre zateplenia

 

Pastózna omietka na báze polymérnych disperzií a akrylátov rozptýlených vo vode, draselného vodného skla so stabilizačnými činidlami, vybraných farebných pigmentov a minerálov rôznej granulometrie (8mm - 25mm). Obsiahnuté spojivá dodávajú výrobku vynikajúcu odolnosť proti atmosferickým vplyvom a zásadám, elasticitu a priľnavosť k podkladom, veľmi ľahkú aplikovateľnosť, dobrú  paropriepustnosť. Prach a nečistoty sa na tomto povrchu zadržujú len veľmi málo. Použitie pigmentov odolných proti svetlu a zásadám zaručuje značnú farebnostálosť i na stenách zvlášť vystavených slnečnému žiareniu a nepriazni počasia. Je určený na omietku z hrubej malty alebo na povrchy z cementu s kompaktným a rovným povrchom.

POUŽITIE: Presvedčiť sa pri nových omietkach, či podklad zrel 28 dní, očistiť od prachu a nečistôt. Na suchú omietku aplikovať jednu vrstvu ISOLEX PLUS – hĺbková penetrácia, KVK kotviaci náter 0570, (alternatíva dodávateľa PENETRA-F, prípadne iná) prifarbeným do konečného odtieňa. Po 12 hod. pri použití ISOLEX PLUS, po 4 hodinách pri použití bežných penetračných výrobkov vyrovnať veľké nerovnosti štukom. Po 24 hodinách aplikovať ACRILASTICO – G.M. / G.F

Z omietok čiastočne zničených alebo natieraných je nutné odstrániť každý kúsok náteru, ktorý neprilieha a eventuálne zvetrané časti. V prípade, že sa vyskytuje pleseň, je vhodné aplikovať ARD-SAN (prípadne STOPMIX, DUOSAN), očistiť od prachu a spevniť vrstvou ISOLEX PLUS – hĺbková penetrácia, alebo kotviacim náterom KVK 0570. Po 12 hodinách vyštukovať veľké nerovnosti, počkať 24 hodín a aplikovať ACRILASTICO – G.M./G.F.

APLIKÁCIA: Výrobok je pripravený k použitiu, neriedi sa. Poriadne premiešať zmes odspodu, pokiaľ nezískame homogénnu masu a naniesť v jednej vrstve plastovým alebo nerezovým hladítkom.  Pred vyschnutím uhladiť hadítkom, aby sa vytvorila jednotná hladená vrstva.  Na získanie rýhovaného efektu je nutné krúžiť alebo pracovať pozdĺžnymi ťahmi v riadkoch s plastovým hladítkom skôr ako začne zmes zasychať. Aplikačné podmienky ako je hustota či zlievanie zrna / štruktúry je možné upravovať buď slabým doriedením zmesi vodou (prípadne PENETRAL-MIX), alebo nechať dlhšie preschnúť zmes pred hladením. Aplikovať pri teplote od +5 do +35°C na dokonale vyzretý podklad na miestach mimo priameho slnka a vetra. Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť 70%. Pred, ako aj po aplikácii musia byť vonkajšie povrchy stien chránené pred dažďom najmenej 48 hodín. Okamžite po práci umyť náradie vodou. Uskladniť v chlade, chrániť pred mrazom.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť:...................................................1650 +/- 50g/l

Výdatnosti: ...................cca 0,4 – 0,6 m2/kg (rýhovaná) pri zrnitosti 10

....................................cca 0,3 – 0,5 m2/kg (rýhovaná) pri zrnitosti 20

Balenie: ..................................................25kg, pripravená k použitiu

Farba:.......biela, odtieň podľa vzorkovnice, príp.individuálny odtieň  

Záručná doba:                12 mesiacov od dátumu výroby

Cena

 

BEZPEČNOSŤ A LIKVIDÁCIA OBALOV:

S-7                               udržujte nádobu tesne uzatvorenú

S-24/25                         zabráňte kontaktu s pokožkou a očami

S-36/37                         pri práci noste vhodný ochranný odev a rukavice

S-47                             udržujte v chlade pri teplote od 5°C do 30°C

Prázdny obal po vyčistení likvidovať ako druhotnú surovinu

 

distribúcia MONET & PARTNER, s.r.o., www.monetcolor.sk, 046-5406100

výroba a balenie podľa PN 170295, schválené MZ SR č. 2 – 3881/95  UPKM

 

finiture decorative per ledilizia     .....tradizione ed esperienza