Spoločnosť sa zaoberá špecializovaným predajom farieb pre stavebný priemysel, konštrukčných farieb a lakov.

Sortiment stavebných náterov dopĺňa široký sortiment štukatérstych polotovarov zo sádry a polystyrénov, ktorý

je možné si prezrieť na našej www stránke, alebo priamo vo vzorkovej predajni v Prievidzi na ul. Stavbárov 21.

Ďalšou z možností je návšteva priamo na Vašej stavbe, kde Vám z ponukových katalógov farieb, alebo vzoriek

štukatérskych dekorov fasády a interiéru, navrhneme či poradíme. Ak  nemáte ešte vybratú realizačnú  firmu, ste tu

správne. Popri špecializovanom predaji náterových hmôt, farieb, omietok a štukatúr,  MONET Prievidza zhotoví

špecializované realizácie farby - tapety  - omietky -  zateplenie a "créative" dekorácie a realizácie, či povrchové

úpravy stien špeciálnymi techikami, realizácia sádrokartónových konštrukcií, tapetovanie..l'esprit de la décoration

špecialista na farby a omietky ..... TEL : 0918 148007

MONET . PROJEKT ............................kontaktujte a  navrhneme Váš interiér alebo fasádu = 0918 148 007

prezrite si aj katalógy sádrových a štukových dekoračných prvkov v architektúre, dodávka,  predaj a realizácia

TAPETY pre každý priestor a každú náladu.. www.MONETcolor.sk...od štandardu až po náročné reprezentácie

MONET & PARTNER, s.r.o.,  ul. Stavbárov č.21  ,  SK - 971 01  Prievidza

IČO: 36729183 , IČ-DPH: SK2022313964 ,    účet: Prima banka Slovensko, a.s. č.: 9038105001/5600

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Odd.: Sro, vložka číslo 17460/R

spoločnosť vznikla zakladateľskou listinou jediného zakladateľa , bez ďalších (riadnych alebo

tichých spoločníkov) ,  ktorý je zároveň aj  jej konateľom.  Podpisové právo má len konateľ.