realizácie     interiér  &   fasády  MONET

MONET  PROJEKT     poradenstvo  a  interiérový design

špecialista  na   farby ,  tapety ,  omietky ,  štuky

miešanie  a  predaj  farieb ,   zatepľovanie fasád

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

objednávka realizácie objednávka tovaru preberací protokol §292 zmluva o dielo §536 stavebný denník v.85/1976 certifikáty a testy živnostenský list osvedčenia

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

štukosádrové výrobky pre interiéry a fasádu

- bežné a špeciálne dekoračné maliarske práce MONET & partner 

              - zatepľovanie budov MONET & partner

    - maľby a natieračské práce MONET & partner

- stierky - tapety MONET & partner

            - konštrukčné celky, projekcia MONET & partner

             - realizácie bytových interiérov a fasád

        

                    - komplexné stavebné práce HSV -

      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sídlo spolocnosti ..........    PRIEVIDZA

 

 

www.monetcolor.sk